Đang tải

Di truyền

Những gen gây bệnh ung thư vú đã được phát hiện
Những gen gây bệnh ung thư vú đã được phát hiện

Các nhà nghiên cứu đã liên kết một số gen, bao gồm BRCA1 và BRCA2, đến sự phát triển của ung thư vú. Mặc dù đột biến gen có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú của một số người, nhưng môi trường và lối sống cũng là một trong những yếu tố quan trọng.

Bệnh ung thư vú chịu ảnh hưởng bởi những gen nào?
Bệnh ung thư vú chịu ảnh hưởng bởi những gen nào?

Nếu bạn có tiền sử gia đình bị ung thư vú, bạn có thể tự hỏi về khả năng di truyền căn bệnh này của bản thân. Nhờ những nghiên cứu về gen di truyền, câu hỏi này trở nên dễ trả lời hơn nhiều. Các đột biến ở hai gen - BRCA1 và BRCA2 - đã được xác định là nguyên nhân về mặt di truyền chính của ung thư vú.